Karma

A karma egy szanszkrit eredetű szó, melynek szó szerinti jelentése cselekedet, ezen túl az ok-okozat törvénye is.

A karma fogalma

A karmát az emberi élet sorsszserűségére használják, mely szerint minden cselekedetünk és kimondott szavunk hatással van a jövőnkre, hiszen mindenképpen visszaszáll ránk. Ennek a minősége a tettünk milyenségétől függ. Biztosan ismered a mondást, hogy „Ki mint vet, úgy arat.” Ahogy a velünk megtörténő események, úgy a létezésünk, a jelenlegi létformánk és az életküldetésünk is a korábbi életünk tetteiből fakad. Kiemelendő azonban, hogy a cselekedet mögött húzódó szándék fontosabb, mint maga az esemény. 

Eszerint jön létre jó és rossz karma egyaránt. Nézzünk meg egy példát; ha valaki a saját érdekeit szem előtt tartva, önző módon, másnak szándékosan fájdalmat okoz, akkor az több, mint valószínű, hogy rossz karmát von maga után. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy minden a szándékra épül. Minden jóindulatú tett és szándék még kedvezőbb következményeket teremt.

A karma és az egyén viszonya

A karmát sokan átokként fogják fel, amellyel nem tudnak mit kezdeni. Vagy beletörődnek, hogy ez a sorsuk, vagy harcolnak ellene. Ennél azonban létezik egy még jobb hozzáállás! Tekintsünk úgy a karmára, mint egy jószándékú tanításraArra kapunk lehetőséget általa, hogy a múltban elkövetett hibáinkat kiküszöböljük és ezáltal még jobb emberré váljunk. Ugyan a múltban történteket már nem tudjuk megváltoztatni, azonban a jelenünket és a jövőnket egyaránt alakíthatjuk. Itt kapcsolódik be az egyéni felelősségvállalás is; kizárólag mi felelünk a teremtéseinkért, a döntéseinkért és az életünkért, senki más. A karmával egy másik szemszögből, az alábbi tanmesével szeretnénk titeket megismertetni.

/Forrás: https://yalmana.hu/A Karma 12 törvénye:

1. A legfelső törvény
A legfelső törvény:Ki mint vet, úgy arat, de úgy is ismerik, mint az ok-okozat törvénye. Ha boldogságot, szeretetet, békét és barátságot szeretnél kapni, akkor neked is boldognak, szeretetteljesnek, békésnek és barátságosnak kell lenned. Bármit adsz az Univerzumnak, visszakapod.

2. Az alázat törvénye

Ahhoz, hogy meg tudj változtatni valamit, el kell fogadnod. Ha úgy tekintünk arra, aki különbözik tőlünk, mintha az ellenségünk lenne, akkor elfelejtünk a saját magasabb szintű létezésünkre koncentrálni.

3. A teremtés törvénye

Ha azt akarod, hogy az életed alakuljon, változzon, teremtődjön, akkor neked is részt kell benne venned. Kívülről és belülről is egyek vagyunk az Univerzummal, akármi vesz körül bennünket, kulcsot ad önmagunk jobb megértéséhez. Vedd körül magad azzal, amit szeretnél birtokolni az életben, és légy önmagad!

4. A növekedés törvénye

Ha azt szeretnéd, hogy a szellemed növekedjen, akkor neked kell megváltoznod, nem a környezetednek. Bárhova is érsz el, ott a helyed! Csak saját magunkat tudjuk igazán irányítani, ez az egyetlen képesség, amit valóban birtoklunk. Ha megváltozunk, akkor az életünk ehhez az új személyiséghez fog alkalmazkodni.

5. A felelősség törvénye

Ha valami nem működik az életedben, akkor a hiba benned van. A környezetünk tükrei vagyunk, a környezetünk viszont minket tükröz vissza – ez az Univerzális Igazság. Felelősséget kell vállalnunk a saját életünkért!

6. Az összefüggés törvénye

Még a legkisebb, legjelentéktelenebb események is azért történnek meg, mert az Univerzumban minden kapcsolatban áll egymással. Minden lépes egy következőhöz vezet, ami visz tovább és tovább. Az első és az utolsó lépés is ugyanolyan fontos, mindkettőre szükség van a feladat befejezéséhez. A múlt, a jelen és a jövő összefüggenek egymással.

7. Az összpontosítás törvénye

Nem gondolhatsz egyszerre két dologra. Amikor a lelki értékeinkre összpontosítunk, akkor nem jelenhetnek meg olyan alacsonyabb szintű gondolatok, mint például a harag vagy a kapzsiság.

8. A nagylelkűség törvénye

Ha tudod, hogy valami igaz, akkor ezt valamikor be kell bizonyítanod. Ha erre sor kerül, fel kell használnod a gyakorlatban azt, amit tanultál.

9. Az Itt és Most törvénye

Nem élheted meg az Itt és a Most pillanatát, ha a múltba tekintesz, ha nem tudsz elszakadni attól, ami volt, vagy pont az ellenkezőjét teszed: folyamatosann a jövő miatt aggódsz. A régi szokások, a régi álmok és a régi viselkedések akadályozzák meg, hogy új élmények, vágyak, tapasztalások szülessenek.

10. A változás törvénye

A történelem addig ismétli önmagát, amíg meg nem tanuljuk a leckét, és amíg rá nem jövünk, hogy meg kell változtatnunk az utunkat.

11. A türelem és a jutalom törvénye

Az igazi boldogságot csak akkor lehet elérni, ha azt teszed, amit kell. Ha türelmesek vagyunk és tudjuk, mit akarunk elérni, akkor előbb vagy utóbb megkapjuk érte a jutalmat.

12. Az inspiráció és a fontosság törvénye

Mindenki azt kapja vissza, amit adott. Egy dolognak a valós értéke mindig azt az energiát tükrözi vissza, amit beletettek. Minden személyes hozzájárulás az Egészhez való hozzájárulás. Amit szeretetből viszel az Egészbe, azzal inspirálod az Univerzumot.

/Forrás: https://biopont.hu/Tanmese: Buddha meséje a Karmáról

Ez egy nagyon különös és régi történet az Agama Szútrákból, Buddha korai tanításainak egyike.

Egyszer volt egy ember, akinek volt négy felesége. (Akkoriban, az ősi Indiában ez megszokott dolognak számított, különösen a tehetősebb családoknál.) Ez az ember egy napon megbetegedett és érezte, hogy elhagyja az ereje, hamarosan meg fog halni. Félt a haláltól, de még jobban félt a magánytól, hogy majd odaát nem lesz vele senki, így hívatta az első feleségét:

Drága feleségem, mi egy életen át együtt voltunk, vajon követni fogsz engem a halálba, velem maradsz akkor is, ha majd meghalok? – Nagyon remélte, hogy a válasz igen lesz, mohón megragadta az asszonyt, de az így válaszolt: Édes férjem, mi jóban, rosszban együtt voltunk, de ha meghalsz, külön fogunk válni. Viszlát, édesem…

Ekkor hívatta a második feleségét a betegágyához, és őt is kérte, hogy kövesse őt: Aranyom, mindenem, drágaságom, ugye velem tartasz a halál után is? Az asszony hűvösen, közönyösen felelt: ha az első asszony nem tette, miért pont én tenném? – Csak a saját érdekedben szerettél, most végleg elválnak az útjaink, sőt utána másé leszek.

Az ember nagyon elszomorodott, hívatta a harmadik feleségét és kérte, maradjon vele a halál után, mert nagyon fog félni. Az asszony sírva ráborult és így szólt: szerettelek, tiszteltelek egész életedben, szépen foglak eltemetni, megemlékezem majd rólad, de a halálba nem követlek.

Végül az embernek eszébe jutott a negyedik felesége, akit elhanyagolt, szolgaként bánt vele, nem is érdekelte túlzottan. A magány és a kétségbeesés, a szenvedés eluralkodott rajta. Félve hívatta már ennyi visszautasítás és csalódás után: mondd te követnél engem a másvilágra?

A negyedik asszony azonnal ott termett: kedves férjem, bármi is történjen, én veled maradok, hiszen nem lehet elválasztani minket soha.

Gautama Buddha befejezte a történetet és megmagyarázta a jelentését: minden férfinak és nőnek van négy felesége, illetve férje. Mit is jelent ez pontosan?

Az első „feleség” a testünk. Szeretjük éjjel-nappal, mindig velünk van. reggelente megmossuk, szép ruhába bújtatjuk, finom ételekkel tápláljuk, ám életünk végén el kell válni tőle, nem követ minket. Arca pírja elhalványul, sugárzó szeme lecsukódik, beszéde nem szólal meg többé. Itt marad a földön és porrá, hamuvá lesz.

A második „feleség” a pénz, a vagyon, a szerencse, az anyagi javak. Félünk, hogy elveszítjük, ám erre a világra mindenki üres kézzel jön és puszta illúzió, hogy vagyonosak vagyunk. Ezek a javak nem tudnak minket követni a túlvilágra, halálunk pillanatában a kezünk üres. Bármennyire is fáj, mindent itt hagyunk és az bizony másoké lesz.

A harmadik „feleség” a társadalom, a család, a rokonok, barátok, akik könnyezve temetnek el, megemlékeznek rólunk, de akiket örökre itt kell hagynunk. Ez szép és szomorú dolog… Egyedül születünk és egyedül halunk meg.

De vajon ki a „negyedik feleség”?  – kérdezték a tanítványok Buddhától.

Ez a Tudatunk, a karmánk. Amikor mélyen megfigyeljük, láthatjuk, hogy elménk tele van haraggal, kapzsisággal, félelemmel, büszkeséggel, vagy önzéssel. De lehet benne irgalom, megbánás, szelídség és adakozás is. A harag, önzés, kizáró büszkeség, irigység és az ezzel kapcsolatos cselekedeteink, gondolataink összessége maga a karma, ez a karma törvénye, hogy sosem válhatunk el tőle akaratunk szerint.

Ahogy a negyedik feleség mondta: „bármi is történjen, én veled maradok…”

/Forrás: https://yalmana.hu/

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nincsenek termékek a kosárban.